Welkom bij SDG Spotlight Nederland

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN vormen een ambitieuze, internationale agenda om de wereld meer in balans te brengen. Vijf jaar na het aannemen van deze agenda blijft het behalen van de doelen op mondiaal niveau nog ver buiten zicht. Hoe verhoudt Nederland zich tot deze doelen en hoe staan we ervoor? Deze eerste Nederlandse SDG Spotlight werpt een kritische blik op de Nederlandse aanpak.

Met een SDG Spotlight rapport willen we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aanwakkeren en daarmee het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid.

We brengen de mondiale doelen dichterbij de Nederlandse realiteit, door scherp te benoemen met welke maatschappelijke vraagstukken de SDG’s en hun subdoelen samenhangen. Om tot diepgang en scherpe aanbevelingen te komen focussen we in iedere rapportage op één of enkele thema’s van waaruit verbanden met de andere doelen worden gelegd. Voor 2020 duikt de Nederlandse SDG Spotlight in SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land.

Op 1 maart presenteren wij de eerste Nederlandse SDG Spotlight rapportage en de bevindingen tijdens een online lanceringsevent. Lees meer over de lancering en meld je aan om hierbij aanwezig te zijn op deze pagina.

Sustainable development goals Nederlands