Rapportage 2020: nu te lezen!


Het rapport “De vrijblijvendheid voorbij” gaat over de Nederlandse inzet in 2020 op twee Duurzame Ontwikkelingsdoelen: SDG 10, Verminderde Ongelijkheden en SDG 15, Leven op het land. Het rapport is gepubliceerd op 1 maart 2021, en is
 hier te lezen!

SDG 10 en SDG 15 bevinden zich in het hart van de SDG-pijlers ‘people’ en ‘planet’. Op beide thema’s blijft de Nederlandse inzet achter: deze worden wereldwijd en in Nederland structureel ondergeschikt gemaakt aan de inzet op economische groei. Op het gebied van kansengelijkheid, diversiteit en sociale cohesie laat Nederland een gemengd beeld zien, waarbij de trend negatief is, juist voor kwetsbare groepen. Op het gebied van natuurbescherming en behoud van biodiversiteit scoort Nederland slecht. De wereldwijde en binnenlandse biodiversiteitscrisis is urgenter dan ooit, en dit vergt net zoveel doortastende actie als de klimaatcrisis. Toch blijft dit onderwerp in de Nederlandse politiek en vooral in de uitvoeringspraktijk zwaar onderbelicht. De grote mondiale voetafdruk van onze consumptie en mondiale handel zorgt er voor dat we duurzame ontwikkeling ook elders in de weg staan, bijvoorbeeld door onze grootschalige import van soja en palmolie en door onze fossiele industrie.

Verlies aan biodiversiteit en groeiende sociale ongelijkheid hangen met elkaar samen. De degradatie van ecosystemen raakt bijvoorbeeld juist die kwetsbare groepen het hardst die er voor hun dagelijkse overleven van afhankelijk zijn. Ook die onderlinge samenhangen, waar de SDG-agenda bij uitstek over gaat, onderzoeken we in het rapport. Wat moet er veranderen om SDG 10 en SDG 15 wel te behalen en daarmee ook de rest van de SDG-agenda dichterbij te brengen?

Over die vraag hebben wij, samen met een groot aantal maatschappelijke actoren, dit rapport geschreven. Voor deze eerste rapportage van SDG Spotlight Nederland zijn we in gesprek gegaan met zo veel mogelijk relevante actoren en organisaties op dit thema. Denk daarbij aan de SDG allianties op SDG 10 en SDG 15, de planbureaus, maatschappelijke organisaties actief op de thema’s, jongerenorganisaties en burgerinitiatieven. Ook hebben wij via een online consultatie een brede input uit het maatschappelijk middenveld. Natuurlijk hebben we ook gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid bestaande studies en publicaties op de gekozen thema’s.

Het volledige rapport is hier te lezen.